Sede electrónica Concello de Melide

18:35:36 Sábado 2 de decembro 2023
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas a prol da natalidade 2023

Non hai convocatorias abertas actualmente

O procedemento "solicitude de axudas aprol da natalidade 2023" ten por obxecto xestionar e controlar as axudas e subvencións solicitadas polos cidadáns ao Concellopara o apoio ás unidades
familiares do Concello de Melide mediante o deseño de mecanismos que axuden a fixar a poboación evitando deste xeito o despoboamento.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Sie o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

Prazo da solicitude será dende o 29 de Agosto ao 15 de novembro de 2023.

  • Anexo I - Axudas a Natalidade.
  • Fotocopia compulsada do libro de familia e do DNI do/a solicitante.
  • Copia do auto xudicial de adopción.
  • Declaración xurada das axudas solicitadas ou recibidas pola mesma finalidade.
  • Compromiso de seguir empadroado/a no concello de Melide por un período mínimo de catro anos.
  • Compromiso de proceder á devolución da axuda no caso de deixar de cumprir algún dos requisitos necesarios para ser beneficiario da mesma, ou ben cando sexa probado por parte do Concello que non se cumpre algún dos mencionados requisitos.
  • Certificación dos datos bancarios onde se pretenda recibir o importe da axuda.
  • Certificado de estar ao corrente coas obrigas tributarias coa Administración Tributaria Estatal.
  • Certificado de estar ao corrente coas obrigas tributarias coa Administración Tributaria da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Certificado de estar ao corrente coas obrigas tributarias coa Seguridade Social. 

Nome: Solicitude de de axudas a prol da natalidade 2023.

Unidade tramitadora: Intervención.

Inicio del procedimiento: A Instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución: Xunta de Goberno Local.

Prazo de execución: 3 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: No aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite)

                                    Presencial.