Sede electrónica Concello de Melide

09:44:57 Domingo 13 de xuño 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en actividades deportivas

É obxecto deste procedemento administrativo facilitar a xestión de solicitudes (individuais ou de equipos) de inscrición nas diferentes actividades deportivas xestionadas por cada corporación municipal. Cada expediente xestionará unha actividade, polo que, se un usuario toma parte en diferentes actividades, poderá aparecer en distintos expedientes.

Calquera persoa física ou xurídica que desexe inscribirse nunha actividade deportiva xestionada pola corporación municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de inscrición en actividades deportivas.
  • Acreditación da identidade e parentesco. Copia dos seguintes documentos: DNI dos suxeitos que se van inscribir; libro de familia; DNI dos representantes.
  • Tarxeta da Seguridade Social. Copia da tarxeta da Seguridade Social dos suxeitos que se van inscribir na actividade.
  • Fotografías. Fotografías recentes dos suxeitos a inscribir na actividade.
  • Acreditación da residencia/Certificado de empadroamento. Copia dos documentos acreditativos da residencia/empadroamento no municipio no cal se realiza a actividade deportiva.
  • Declaración da renda. Copia do xustificante da última declaración da renda ou documento acreditativo de non ter obrigación de presentala.
  • Recoñecemento médico. Certificado acreditativo de pasar recoñecemento médico recentemente, con indicación do estado físico óptimo para desempeñar as actividades deportivas nas que se solicita inscrición.
  • Seguro. Documento acreditativo de dispor dun seguro que cubra os riscos derivados da actividade física na que se solicita a inscrición.
  • Xustificante de pago de taxas ou prezos públicos segundo as ordenanzas vixentes.

Nome: Solicitude de inscrición en actividades deportivas.

Unidade tramitadora: Deportes.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Co fin de aplicar os descontos correspondentes, indíquese se hai máis membros da unidade familiar que asistan ás actividades e que se carguen na mesma conta bancaria.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.

Contas Bancarias do Concello:

Relación de Contas Bancarias do Concello