Sede electrónica Concello de Melide

10:42:37 Domingo 13 de xuño 2021
Estás en:

Detalle trámite

Devolución aval

O procedemento "devolución de aval" permite a recuperación de avais depositados no Concello. O interesado poderá solicitar a devolución dun aval o garantía da que é titular.

Calquera persoa física ou xurídica titular dun aval que desexe solicitar a súa devolución.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de devolución de aval.
  • Dependento do tipo de devolución requirirase unha documentación específica. (Copia do aval).
  • Xustificante de pago das taxas segundo a ordenanza vixente.

Nome: Devolución de aval.

Unidade tramitadora: Intervención.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica

Órgano de resolución:
Alcaldía; por delegación a Xunta de Goberno Local.

Prazo de execución: 3 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar o art. 7 da ordenanza fiscal nº 24.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.

Contas Bancarias do Concello:

Relación de Contas Bancarias do Concello