Sede electrónica Concello de Melide

07:16:31 Mércores 20 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Urbanismo

12/07/18

Información pública da aprobación definitiva estudo de detalle a iniciativa particular.


Urbanismo

22/06/18

Información pública por prazo de dous meses a contar dende a publicación no Diario Oficial de Galicia da Aprobación Inicial da Modificación Puntual do polígono 2 do SAU 11 de conformidade co artigo 75.1 a) da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Chan de Galicia, e co artigo 186.1.a) do Regulamento.


Urbanismo

31/01/18

Sometemento a información pública do proxecto de saneamento na parroquia de Santa María, conforme ao Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Melide.


Urbanismo

21/12/17

ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial da modificación puntual das NSP de Melide, UA4.


Persoal

14/06/17

Bases da convocatoria para a provisión con carácter laboral temporal por concurso oposición de 1 praza de auxiliar administrativa (obra ou servizo determinado) dentro do programa de integración laboral da deputación provincial da coruña.


Persoal

8/06/17

Bases de contratación


Urbanismo

23/01/17

Expediente de aprobación inicial do estudo de detalle a iniciativa particular en Ronda de Pontevedra, 1 esquina rúa Melide di Lugano.


Persoal

5/10/16

Listaxe provisional de varias prazas de profesores de música para o conservatorio profesional de música.


Persoal

30/09/16

Listaxe Provisional e Definitiva de dúas prazas de técnico/a de Turismo. Comisión seleccionadora e data e hora da proba.


Persoal

22/09/16

Bases da convocatoria para a provisión con carácter laboral temporal por concurso-oposición de varias prazas de profesores de música para o conservatorio profesional de música do concello de Melide, modalidade de contrato de duración determinada (Obra ou servizo determinado).