Sede electrónica Concello de Melide

07:31:00 Mércores 20 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

13/02/19

Nomeamento de funcionario interino para cubrir a praza de funcionario/a interino/a dentro do suposto que regula o artigo 10.1.d) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público


Persoal

19/12/18

Nomeamento funcionaria Interina.


Persoal

13/12/18

Acta do tribunal contestación alegacións selección de un administrativo/a para o departamento de secretaría xeral como funcionario/a interino/a por substitución transitoria da titular, e creación de bolsa de emprego ou lista de reserva para a cobertura de prazas de administrativos.


Persoal

30/11/18

Acta resultando final da selección de 1 administrativo/a para o departamento de secretaría xeral como funcionario/a interino/a por substitución transitoria da titular e creación de bolsa de emprego.


Persoal

28/11/18

Lugar e data das probas para a selección de administrativo/a para o departamento de secretaría xeral como funcionario/a interino/a por substitución transitoria do/a titular, e creación de bolsa de emprego ou lista de reserva para a cobertura de prazas de administrativos.


Persoal

27/11/18

Acta do tribunal para a selección de 1 administrativo/a para o departamento de secretaría xeral como funcionario/a interino/a por substitución transitoria da titular, e creación e convocatoria do primeiro exercicio da fase oposición.


Persoal

23/11/18

Listaxe definitivo funcionario/a interino/a por substitución transitoria do/a Titular, e creación de bolsa de emprego ou lista de reserva para a cobertura de prazas de administrativos


Persoal

30/10/18

Listaxe provisional de admitidos e excluídos para a selección de administrativo/a para o departamento de secretaría xeral como funcionario/a interino/a por substitución transitoria do/a titular, e creación de bolsa de emprego ou lista de reserva para a cobertura de prazas de administrativos segundo as Bases aprobadas por Xunta de Goberno Local de data 27 de setembro de 2018 e publicadas no BOP nº 193 do día 9 de outubro de 2018.


Persoal

9/10/18

Bases da convocatoria para a selección de Administrativo/a para o departamento de Secretaría Xeral, como funcionario/a interino/a por substitución transitoria do/da titular, e creación de bolsa de traballo ou lista de reserva para a cobertura de prazas de administrativos/as.


Alcaldía

23/08/18

Anuncio cesión gratuíta ao Servizo Galego de Saúde ben inmoble con destino ao centro de saúde.