Sede electrónica Concello de Melide

00:46:26 Mércores 26 de xuño 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

27/11/18

Acta do tribunal para a selección de 1 administrativo/a para o departamento de secretaría xeral como funcionario/a interino/a por substitución transitoria da titular, e creación e convocatoria do primeiro exercicio da fase oposición.


Persoal

23/11/18

Listaxe definitivo funcionario/a interino/a por substitución transitoria do/a Titular, e creación de bolsa de emprego ou lista de reserva para a cobertura de prazas de administrativos


Persoal

30/10/18

Listaxe provisional de admitidos e excluídos para a selección de administrativo/a para o departamento de secretaría xeral como funcionario/a interino/a por substitución transitoria do/a titular, e creación de bolsa de emprego ou lista de reserva para a cobertura de prazas de administrativos segundo as Bases aprobadas por Xunta de Goberno Local de data 27 de setembro de 2018 e publicadas no BOP nº 193 do día 9 de outubro de 2018.


Persoal

9/10/18

Bases da convocatoria para a selección de Administrativo/a para o departamento de Secretaría Xeral, como funcionario/a interino/a por substitución transitoria do/da titular, e creación de bolsa de traballo ou lista de reserva para a cobertura de prazas de administrativos/as.


Alcaldía

23/08/18

Anuncio cesión gratuíta ao Servizo Galego de Saúde ben inmoble con destino ao centro de saúde.


Urbanismo

12/07/18

Información pública da aprobación definitiva estudo de detalle a iniciativa particular.


Urbanismo

22/06/18

Información pública por prazo de dous meses a contar dende a publicación no Diario Oficial de Galicia da Aprobación Inicial da Modificación Puntual do polígono 2 do SAU 11 de conformidade co artigo 75.1 a) da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Chan de Galicia, e co artigo 186.1.a) do Regulamento.


Urbanismo

31/01/18

Sometemento a información pública do proxecto de saneamento na parroquia de Santa María, conforme ao Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Melide.


Urbanismo

21/12/17

ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial da modificación puntual das NSP de Melide, UA4.


Persoal

14/06/17

Bases da convocatoria para a provisión con carácter laboral temporal por concurso oposición de 1 praza de auxiliar administrativa (obra ou servizo determinado) dentro do programa de integración laboral da deputación provincial da coruña.