Sede electrónica Concello de Melide

07:48:25 Mércores 20 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

6/09/19

Listaxe provisional e definitiva de 1 profesor de guitarra, 1 profesor de clarinete e 1 profesor de acordeón para o conservatorio profesional de música.


Persoal

19/08/19

Bases profesores de Música Conservatorio Profesional de Música de Melide.


Secretaría Xeral

13/08/19

Mandato 2019-2023.


Alcaldía

22/07/19

Edicto: elección de xuíz de paz substituto.


Alcadía

10/07/19

Determinación do horario de verán do personal do Concello de Melide.


Persoal

21/05/19

Nomeamento de funcionaria interina


Persoal

13/05/19

Chamamento como funcionaria interina de dona Soraya Blanco Rodríguez para cubrir praza mediante funcionario/a interino/a dentro do suposto que regula o artigo 10.1.D) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de Outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público. (por exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo de 6 meses durante un periodo de 12 meses).


Urbanismo

6/03/19

Aprobación definitiva da modificación puntual do Polígono 2 do SAU 11 Melide.


Persoal

20/02/19

Nomeamento de funcionario interino.


O día 13 o Concello de Melide estrenou a súa nova Sede Electrónica.

13/02/19

Con novo aspecto e importantes melloras no uso e a funcionalidade, estréase a nova sede electrónica do Concello adherida ao Proxecto Provincial de Implantación da Administración Electrónica.