Sede electrónica Ayuntamiento de Melide

23:55:48 Miércoles 27 de octubre 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARÍA

27/10/2021

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL


URBANISMO

27/10/2021

EXP DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POLO PROCEDEMENTO DE TAXACIÓN CONXUNTA DE PARCELAS DE TITULARIDADE PRIVADA QUE NON SE INCORPORAN VOLUNTARIAMENTE Á XUNTA DE COMPENSACIÓN DA UNIDADE DE ACTUACIÓN B DO POLÍGONO N 2 DO SAU 11


PERSOAL

26/10/2021

ACTA PARA A SELECCIÓN POR CONCURSO OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE AXENTE DE IGUALDADE


SECRETARIA

26/10/2021

ANUNCIO: APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTA


PERSOAL

22/10/2021

LISTAXE DEFINITIVA PARA A SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AXENTE DE IGUALDADE NO ANO 2021 PARA O CONCELLO DE MELIDE MODALIDADE DE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA (OBRA OU SERVIZO DETERMINADO)


INTERVENCIÓN

22/10/2021

APROBACIÓN DAS BASES DO CONCURSO DE ESCAPARATES DE NADAL 2021


SECRETARÍA

20/10/2021

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL


INTERVENCIÓN

06/10/2021

APROBACIÓN INICIAL DE La MODIFICACIÓN DEL ANEXO-TARIFA DE La ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE La


INTERVENCIÓN

06/10/2021

DITAME SOBRE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA NÚMERO 27/2021 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NÚMERO 4/2021).


SECRETARÍA

20/09/2021

CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS DO PLENO (23/09/2021)